Chandrahasa Charitre (Dushatbuddhi) Yakshagana - Kattinakere

Kattinakere 2017 Jan 18
Bhagavataru:    Shri Venkataraya Hodabatte
                         Ragu Kattinakere
Maddale:          Nagabhushana Kedalesara
Chande:            Ganesh

Dushtabhuddhi: Shri Seetaram Hegde Ulavi
Vishaye:             Shankara Kotari
Chandrahasa:     Havyaka Manju
Charaka:             Shankaranarayana Hosakoppa

Stage: Bangaryappa and Revanyappa

                      

Comments