ಹುಳುಕು


ನೀ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿನಲಿ ಮುತ್ತಿನಲಿ ಮಸುಕಿತ್ತು,
ಮುಗಿಲೂರ ಮೋರೆಗರೆ ಮುಸುಕು ಮುಚ್ಚಿತ್ತು.
ಹಿತ್ತಲಿನ ಹಣ್ಣೊಳಗೆ ಹುಣ್ಣುಗಳ ಹುಳುಕಿತ್ತು
ಉ೦ಬುತಿಹ ತುತ್ತೊಳಗೆ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು
ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆಗಳುಡುಗಿ ಕೆ೦ಪೇರಿ ಕೆದರಿತ್ತು
ಮೊಸರ್ಕಡೆದು ನೀರೊಡೆದು ಬೆಣ್ಣೆ ಕಮಟಿತ್ತು

....

Comments

  1. super.... it takes time to complete the modules...

    ReplyDelete
  2. Anonymous5:59 pm

    neerereda gida sattu kaNNeera maduvittu
    ..

    ReplyDelete

Post a Comment

Please leave a note about what you think about this write up. Thanks.