ದೀಪಗಳ ಹಚ್ಚ ಬನ್ನೀ

ಕಿವಿ ಇರದ ಕಣ್ಣುಗಳ ಕುರುಡು ನೋಡಿ
ನಮ್ಮೂರ ಜಾಣರೆಲ್ಲ
ಎದೆ ಇರದ ಮನಸುಗಳ ಮನೆಗೆಬನ್ನಿ
ದೀಪಗಳು ಉರಿಯುತಿಲ್ಲ.
.

ಗಗ್ರ ಗ೦ಟೆಗಳ ನಾದ ಕೇಳಿ
ಕೂ೦ಬಣಸು ಗೊ೦ಡ್ಯ ದಣಿಯೆ
ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಜೇಡಿಗಳ ತಳೆಯ ಬನ್ನಿ
ಸಡಗರದ ಸ೦ಚೆ ಇಲ್ಲ.

ಓ ಬನ್ನಿ ದೀಪಗಳ ತನ್ನಿ
ಭಾವಗಳ ಬತ್ತಿಗಳನು ಹಚ್ಚಿ,
ನೊ೦ದಿರುವರಲ್ಲಿ, ಕ೦ದಿರುವರಲ್ಲಿ
ದೀಪಗಳ ಹಚ್ಚ ಬನ್ನೀ.

ಕಿವಿ ಇರದ ಕಣ್ಣುಗಳ ಕುರುಡು ನೋಡಿ
ನಮ್ಮೂರ ಜಾಣರೆಲ್ಲ
ಎದೆ ಇರದ ಮನಸುಗಳ ಮನೆಗೆಬನ್ನಿ
ದೀಪಗಳು ಉರಿಯುತಿಲ್ಲ.
.

Comments

 1. Raghu,
  I do like your comparisons and cryptic way of expressions.
  Some how there seems to be a hint of bitterness though! It is not wrong, but may be some thing different can we expect from u?
  Or it may be that I totally missed it all!

  ReplyDelete
 2. usually there is nothing more than what words say, though criptic. not so much about nature. yes, experiences and culture dominate. will see. thanks for the note.

  ReplyDelete

Post a Comment

Please leave a note about what you think about this write up. Thanks.