ಹರಿಮನೆ ಹರಿ ಭಾಗವತರ ಹಳೇಮಟ್ಟು

ಹರಿಮನೆ ಹರಿ ಭಾಗವತರ ಹಳೇಮಟ್ಟಿನ ಪದ್ಯಗಳು (ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಇರುವವರು)The best of Hari Bhagawatharu - Yaadavottama Laalisi Kelu


Other
ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿ

Comments

  1. Great bhaagavatike by Hari bhatru. My hearty salutations to him as also to you for uploading this. Ele mareya kaayigaLu!

    ReplyDelete
  2. Yes his voice is amazing.

    ReplyDelete

Post a Comment

Please leave a note about what you think about this write up. Thanks.