ಸಾ೦ಬಾರು

ಹಳೇ ಅಡುಗೆಭಟ್ಟ ತೆರೆದ ಹೊಸ ಬಾರು
ಇಟ್ಟ ಹೆಸರು ಸಾ೦ಬಾರು.

ರಾಗು ಕಟ್ಟಿನಕೆರೆ.

Comments

  1. ಓಯ್ ರಾಘಪ್ಪ,
    ನಿಸ್ರಾಣಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಗಿದ್ದಂಗೆ ಇದ್ಯೋ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಬದಲಾಗಲ್ಲೆ!!!!!!!!!!

    ReplyDelete

Post a Comment

Please leave a note about what you think about this write up. Thanks.