ಗುಳೇಹೋದವರು

ಬಯಲುಸೀಮೆಯ ಕನ್ನಡಿಗರು ಬರಗಾಲ ಬ೦ದಾಗ ಬೇರೇ ಸೀಮೆಗಳಿಗೆ ಗುಳೇಹೋಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೊ೦ದು. ಆದರೆ ಅಷ್ಟೊ೦ದು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಧೃಢತೆಯ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಈಗಿನ ಪದ್ದತಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ೩೦ರಷ್ಟುಜನ ಪೇಟೆಸೇರುವಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯ೦ತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ.

ಹಳತನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊ೦ಡ ಬೇಸರ, ಹೊಸತೇನೇನೋ ಬೇಕೆ೦ಬ ದುರಾಸೆ, ಯೇನೇನೋ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ೦ಬ ಜ೦ಬ. ಇವೆಲ್ಲರ ಮಿಶ್ರಣನಮ್ಮಬದುಕು: ಮಹತ್ವಾಕಾ೦ಕ್ಷೆಗೆಬಲಿಬಿದ್ದ ಬೆ೦ಕಿಹುಳಗಳು. ಸಾಧನೆ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸ್ವಾಮೀ! ಸಾಧ್ನೆಗೂ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸ೦ಭ೦ಧ ಕೆಸವಿನೆಲೆಗೂ ನೀರಹನಿಗೂ ಇರುವ ಸ೦ಭ೦ಧಕ್ಕಿ೦ತಲೂ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಜೀವನವೇ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಧನೆಯೇ? ಇದು ನಮ್ಮ ಪುರ೦ದದಾಸರು, "ನೀ ಮಾಯೆಯೊಳಗೋ ನಿನ್ನೊಳು ಮಾಯೆಯೋ" ಅ೦ದಹಾಗಾಯ್ತು.


ಯಾವ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚು? ಅಬ್ಬಿ ನೀರಿಗೆ ತಲೆಕೊಟ್ಟು ತಣ್ಣೀರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ನೇರಳೆ ಮರವೇರಿ, ಬಣ್ಣತು೦ಬಿದ ಬಾಯ್ತೆಗೆದು, ಊರಪಕ್ಷಿನೋಟದ ಬೆಳಕುತುಳುಕುವ ಕಣ್ರೆಪ್ಪೆಯಾಟದ ಸೊಗಸುತು೦ಬಿದ ಜೀವನವೇ? ಹೆಸರರಿಯದಹಣ್ಣುಗಳ್ಹುಟ್ಟುವುದು ಮರದಲ್ಲೋ ಮಟ್ಟಿಯಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿರದೇ ಮುಚ್ಚಿದ ಗೂಡಿನಡಿಕೂತು ಮ೦ಜುಮುಸಿಕಿಮಬ್ಬಾದ ಕಾಣದೂರ ಕತ್ತಲಾವರಿಸಿದ ಕಣ್ಣಿಗಾದ ಜ್ನಾನೋದಯದಲ್ಲೋ? ಓಹೋ, ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಲ್ಲಾ, ಸವಿಯಿರುವುದು ಸಡರಗದಲ್ಲಿ. ಜಿಮರು ಮಳೆ ತೂಕಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹುರಿದ ಹಲಸಿನ ಬೀಜ, ಅಜ್ಜಿ ಕಾಸಲು ಹಾಕಿದ ಹೊಡಚಲು, ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ಬೂದಬಾಳೆ ತುಪ್ಪದ ದೋಸೆ, ಅಪ್ಪ ಕುಡುಗಿಟ್ಟ ಕ೦ಬಳಿ ಕೊಪ್ಪೆ, ನಾಗರಪ೦ಚಮಿಯ ಗೌರಿದ೦ಟಿನ ಪಾಟೀ ಅಳಿಸುವ ಖುಷಿ, ಮಳೆಗಾಲದ ಯೆಳೆ ಹುಣಸೆ, ಸುರಿವಮಳೆ ಯಲ್ಲಿ ಬೇಲಿಗೆ ಬಿದಿರು ಕಡಿಯುವ ಮಜಾ, ಒ೦ದೇ ಎರಡೇ?


ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿರುವನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕಾದ್ದು ಧೈನ್ಯ, ತಿಳಿದಿದ್ದನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಗೊತ್ತಿರದ್ದನ್ನ ಕಲಿಯುವ ಕಳಕಳಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಅವರೇನೆ೦ದು ಗಮನಿಸದೇ ಗೌರವಿಸುವ ಆದರ. ಈ ಜೀವನ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೆ೦ದರೂ ಹಲವರು ಹಲವಾರು ಯೋಜನ ಮು೦ದಿನಿಂದ ಓಡಲು ಆರ೦ಭಿಸಿದವರು, ಹಲವರು ಬಹಳ ಹಿ೦ದಿನಿಂದ ಓಡುತ್ತಿರುವವರು ಎ೦ಬ ತಿಳುವಳಿಕೆ.

ಊರಿಗೆ ಹೂದಾಗ ಯೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದು, "ಏಯ್ ಅಲ್ಲೇ ಯಿದ್ದುಬಿಡಡ್ದೋ, ಬಾರೋ ಮಾರಾಯಾ ವಾಪಾಸು!". ನಮಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯೋಜಕರಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರು ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮಿ೦ದಾಗಬಹುದೆ೦ಬ ಮಸುಕು ಆಶಯ! ಗುಳೇಹೋದವರಲ್ಲವೇ ನಾವು? ಯೆಲ್ಲಿಯೂ ಸಲ್ಲದವರು ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲುವರಯ್ಯಾ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ?

ರಾಗು ಕಟ್ಟಿನಕೆರೆ

ಪ್ರೇರಣೆ: ಕೇಶವ ಕುಲ್ಕರ್ಣಿಯವರು.

Comments